Kanaliserede mandalaer

Kanaliserede mandalaer er meditative billeder, som hér er fremstillet af farvet sand. Denne måde at arbejde på kendes bl.a. fra den tibetanske tradition. En mandala er et billede, som udspringer fra et centrum. Det er også et billede i balance og harmoni, og ved at betragte en mandala, kan man komme i kontakt med en tilstand af indre ro og fred.

Jeg har ved flere lejligheder fremstillet sandmandalaer i forbindelse med udstillinger eller begivenheder. Er du interesseret heri, kan du kontakte mig og høre nærmere.

Disse tre sandmandalaer blev skabt under udstilling på Galleri Gram Huse september 2003.

sandmandala1

Fællesbevidsthed

Klik hér for at læse den kanaliserede tekst om sandmandalaen

sandmandala2

Håbet og Troen

Klik hér for at læse den kanaliserede tekst om sandmandalaen

sandmandala3

Medfølelsens tid

Klik hér for at læse den kanaliserede tekst om sandmandalaen

Sandmandala nr. 1: Fællesbevidsthed

Denne sandmandala handler om den fællesbevidsthed, som forsøger at arbejde på vores jordklode i denne periode. Vi oplever, hvorledes vi på mange forskellige fronter får øjnene op for de mange ubalancer i vores samfund, i vores brug af naturen, i det enkelte menneske og i vores relationer mennesker imellem. Det ses på mange forskellige måder.

 I medierne ser vi, hvorledes der er fokus på TV-serier, hvor man opklarer alvorlige forbrydelser og mord. Hvorledes folk bliver stillet til regnskab for deres handlinger. Eller det handler om serier fra hospitaler, hvor man helbreder folk, hvis det er muligt, men hvor man også oplever døden, når ubalancen i kroppen er blevet for stor, og skaden er uoprettelig.

Samtidig er der på mange måder fokus på det enkelte menneskes trang til at blive set, blive eksponeret. Der er mange serier, hvor mennesker stiller deres inderste følelser til skue for andre. Jeg fornemmer, at det handler om at give os et forum, hvor vi ved at spejle os i andres følelser, kan få øje på de ubalancer, som vi selv rummer og derved få lyst og inspiration til at skabe forandring i vores eget liv og færden.

Der er fokus på forurening, Greenpeace og andre organisationer gør en indsats for at øge bevidstheden her omkring og for at vi skal begynde at tænke over, hvad vi gør mod naturen. Dette er også tiden, hvor mennesker begynder at arbejde sammen i store grupper for at støtte op omkring forskellige protester eller for at vise sympati overfor forskellige formål. Vi ser det ved de store demonstrationer, hvor tusindvis af mennesker står sammen i fælles sag. Og vi ser det, når verdenssamfundet begynder at arbejde sammen i forskellige situationer, hvor nød og elendighed, ufred og lidelse for andre mennesker rører os.

Der kan være tale om fælles hjælp i forbindelse med forskellige naturkatastrofer, men også i tilfælde af menneskeskabte katastrofesituationer, krige, vold og overgreb på medmennesker er vi begyndt at stå sammen og reagere som et verdenssamfund.

Dette er en lang proces, og der vil være perioder, hvor det synes håbløst og umuligt, hvor man ikke ser fremskridtene. Men blot vi begynder at se ud over vores egen næse og opleve vores verden som et sted, hvor vi bør tage vare på alt hvad der lever og gror, er det lille skridt i vores bevidsthed, som bringer menneskeheden et langt større skridt fremad mod frihed og glæde.

I denne mandala er centrum udtrykt af stjernehimlen, et billede på fællesbevidstheden. Den stjernehimmel, som alle mennesker på denne Jord kigger op på, hvis de løfter blikket og ser op. Man kan også sige, at det er et fælles vilkår for os alle. Det skal symbolisere, at når vi er fælles om vores verden, kan det ikke være lige meget, hvordan vi forholder os til den, og hvorledes vi behandler vores omgivelser og hinanden. Hvorledes den enkelte handler vil påvirke alle. Derfor vil alt hvad vi gør for at hjælpe og støtte andre, tage vare på naturen også gavne os selv. Vi er del af en helhed. Den gyldne ring viser dette.

De sarte lotusblade viser renheden, længslen efter skønhed, frihed og glæden, viser os at det er en indre vækstproces, der bringes til blomstring i det ydre. 

Sandmandala nr. 2: Håbet og troen

Denne sandmandala handler om det, der giver os håb om bedre tider, og det der bringer os troen på, at det er muligt at skabe en bedre fremtid for os alle.

Vores hverdag er fyldt med stress og problemer af mange forskellige arter. For meget arbejde eller slet intet arbejde. Angst og usikkerhed skaber en utryghed i mange menneskers liv. Men der er også en anden side, som ikke altid bliver vægtet på samme måde i medierne og hos den enkelte. Der sælges flere aviser ved at skrive om katastrofer end ved at skrive om alt det, der går godt, alt det der giver glæde og mening.

 Det er umådelig vigtigt at have begge sider med, hvis vi skal opleve en form for balance. Det handler om at kunne være menneske på godt og ondt, at opleve de mange forskellige facetter i vores liv og ikke lade os fastholde i det negative eller kun se det positive og derved fortrænge det besværlige, det som vi bør ændre i vores liv.

Kan vi skabe balance i hverdagen, i livet, så vil vi opleve vores vej igennem livet på en spændende og afvekslende måde. Der må nødvendigvis være en vekselvirkning imellem, hvad vi oplever som positive og negative begivenheder. Ellers ville vi ikke opleve en bevægelse fremad. Hvis der ikke var forskel på nat og dag, ville vi også have svært ved at erkende begrebet tid.

Når vi oplever en positiv periode i vores liv, når tingene flyder let, er det let at have optimisme. Men når pendulet svinger i den anden retning, er det vigtigt at have et perspektiv, en tro eller et håb som hjælper til at holde balancen og ikke at miste modet. Pendulet skal nok svinge tilbage igen. Men vi må se og opleve det negative for at blive klar over, at noget trænger til forandring, og håbet giver os tillid til, at det er muligt at skabe en positiv forandring.

Man siger, at troen kan flytte bjerge. Har vi en indre vished om, at det nytter, kan vi langt lettere gå et lille nyt skridt mod en bedre verden at leve i.

I denne mandala ses Sct. Birgitta korset i centrum. Det symboliserer troen og lidelsen. De 5 huller i korset er billeder på Jesu 5 sår, lidelsen. Korsstrukturen symboliserer forbindelsen mellem det himmelske og det jordiske og henviser ligeledes til opstandelsen og det evige liv.

Sct. Birgitta korset hviler på en stjerneform, som symboliserer håbet – stjernen over Bethlehem, den stjerne, som viser at håbet fødes ind i denne verden. Man kan sige, at mandalaen viser, at tør man se lidelsen i øjnene, bliver vi mindet om vores tro på en bedre verden, hvor stjernen viser os, at håbet allerede er til stede og ligger som en mulighed for forandring og fornyelse.

Sandmandala nr.3: Medfølelsens tid

Her er fokus på den tid, som vi bevæger os hen imod. Den tid som kommer, når vi begynder at åbne vores hjerter for hinanden og ikke længere tænker på, hvad der gavner os selv bedst.

Så vil vi på en helt anden vis leve os ind i hinandens liv og ikke længere være passive, hvis vi kan se, at der er brug for vores hjælp. Det bliver en handlingens tidsalder, en tid, der vil bringe meget glæde for rigtig mange mennesker, når vi finder ud af, at ved at hjælpe og glæde andre, beriger vi samtidig vores eget liv.

Man kan se, at der så småt på verdensplan er en sådan bevægelse i gang. Men det tager lang, lang tid. Vi kan fremme situationen ved at åbne vores hjerter for hinanden, ved at se virkeligheden i øjnene, hvor barsk den end kan være. Vi hjælper ikke de sultne og forældreløsebørn i Afrika ved at lukke øjnene for deres nød. Der skal realiteter til. Hvis vi alle tænker, at dette er der andre, som må tage sig af, hver gang vi støder på et problem, så bliver det ikke til meget med fornyelsen.

Man siger, at vi ikke kan hjælpe alt og alle. Og det er måske sandt. Men vi kan forholde os til problemerne ved ikke at vende blikket bort. Vores hjælp kan ske på uendelig mange måder. Blot ved ønsket om forandring skabes der håb om en forbedret tilstand. Og har man mulighed for konkret hjælp, skal man ikke holde sig tilbage, men hjælpe ud fra sin medfølelse, glæde og evne.

Hovedsymbolet i denne mandala er den sekstakkede stjerne, som er hjertechackraets symbol. Dette symbol udgøres af to trekanter, der mødes og gennemtrænger hinanden. De kan opfattes som symbol på menneskets spirituelle længsel der fra Jorden skyder op i en trekant og mødes og bliver gennemtrængt af en trekant af spirituel kraft oppefra. Derved opstår symbolet, der udstråler harmoni og spiritualitet. I centrum er der en blomst, som symboliserer den vækstproces, der går i gang, når symbolet viser sig. I periferien ses blomsterstrukturen at antage påfuglefjerens farver, et symbol på forvandling og fornyelse, lethed og renhed i hjertet. Ved at opleve denne energi, som denne mandala rummer, kan man fornemme den stemning, som den nye tid bringer med sig.

Hop til toppen

Share