04.10.15 Indre vejledning

Alle mennesker oplever fra tid til anden kontakt med deres indre vejledning. Det kan foregå på et meget ubevidst niveau, eller det kan ske fuldt bevidst. Uanset hvad eller hvordan man oplever det, vil det altid være en hjælp i hverdagen eller på din vej.

Der er mange niveauer i den hjælp vi modtager. Og mange forskellige måder at opfatte hjælpen, afhængig af, hvor man er i sin udvikling, og hvilke overbevisninger, man har i sit liv. Hvordan man opfatter det eller oplever det, har stor betydning for, hvordan man handler, når man har modtaget informationen eller informationerne.

I langt de fleste tilfælde vil hjælpen være ”usynlig” ~ fordi man ikke altid registrerer, at der kom et input i en given situation.  Og hvis man gør, vil det ofte være Egoet, der tager æren for det. I første omgang handler det om, at der bliver handlet på beskeden, og så er det mindre vigtigt, om man har forstået, hvor hjælpen kom fra. Men i det lange løb vil processen forløbe langt hurtigere og bedre, efterhånden som man bliver mere bevidst om samarbejdet med vejledningen.

Vi rummer alle en dyb indre kilde, hvor igennem hjælp og vejledning kan strømme. I takt med at vores bevidsthed vågner, begynder vi at lægge mærke til de små detaljer i vores liv og færden, og vi bliver langt mere ydmyge overfor hjælpen. Vi passerer det sted i udviklingen, hvor vi tillægger egoet æren for kilden.

Nogle vil sige, at det er Guds stemme, som de hører eller fornemmer. Andre vil kalde det ”livets stemme”, Gaia, deres guide fra den åndelige verden, opstegne mestre, ikke fysiske bevidstheder og meget andet. Alt er muligt, med det vigtigste er, at vi har en god og dyb kontakt til vores hjerte, så vi kan mærke om vi har tillid til de informationer, vi modtager. Måske er det bare vores egne forestillinger eller vores ubevidste, som taler til os, og det er måske ikke den højeste visdom hver gang.

For virkelig at være åben overfor vejledningen må vi hvile i os selv og være i god kontakt med alle vores sanser. Vores fysiske krop er et stor sanseapparat, og vi har iboende store muligheder med kontakt med bevidsthed fra hele universet. Vi er faktisk i denne kontakt uafbrudt, men vi er meget sjældent bevidst om denne kontakt, da den foregår på ufatteligt mange vibrationsniveauer, hvoraf de fleste ligger udenfor vores bevidsthedsfelt.

Nogle mennesker opnår i løbet af deres inkarnation et større bevidsthedsområde. De bliver mere sansende – og bevidsthed og viden vil strømme igennem dem på hele tiden nye måder og i nye frekvenser. Man kan sige, det er som at lære at læse. Når man har lært sig det, kan man læse bøger, og så er man i stand til at indtage langt mere viden, end før. Men det afhænger også af ens interesser og videns begær, hvad og hvor meget viden, man tager til sig. Og at læse er måske kun en meget begrænset måde at modtage informationer på.  Mulighederne er uendelige, og de er kun begrænset af vores – set i den sammenhæng – meget begrænsede interessefelt.

Nogle mennesker går gennem livet med et lille og begrænset interessefelt. De har en hverdag, de klarer livet, men har ikke mange ønsker eller visioner.  For personer med et stort interessefelt er virkeligheden en noget anden. De er hele tiden i gang med at opsøge og afprøve ny viden. De får hele tiden nye ideer, har visioner om livet, forandringer eller udvikling. De er denne evne, som er med til at udvikle vores verden på godt og ondt.

Vores bevidsthed er en energiform, og energier står aldrig stille. Frekvenserne kan være utrolig forskellige, og vi rummer eller er i kontakt med uendelig mange på samme tid. Nogle af dem rummer en forandring eller udvikling, som det måske tager et helt liv at komme til at opleve. Det kan være som et lille bevidsthedsfrø, som er 70 år om at spire og gro. Mens andre udviklinger nærmest er synlige fra dag til dag. Det ser man tydeligt i et lille barn, der bliver født, vokser og gror til et voksent menneske.  Derefter går udviklingen tilsyneladende meget langsommere. Men der er uendelig mange andre udviklinger i gang på samme tid – de er blot ikke så synlige i det fysiske.

Vi er alle påvirkede af verden omkring os, hvad enten vi er bevidst om det, eller om vi vil det eller ej. Den måde vi er bevidste om det og handler efter, afgør, hvor meget vi er med til at skabe forandringerne i vores og andres liv. Hvem kan sige, hvad der er rigtigt eller forkert i den sammenhæng?

Men der er ingen tvivl om, at såfremt vi er fokuserede på de intentioner og den bevidsthed, vi mærker indefra, så er vi kreative og skaber livet foran os. Hvis vi går mere eller mindre halvsovende igennem livet, flyder vi bare med ”på frihjul”. Vi har en iboende kreativ evne, som medskaber i universet, som vi har mulighed for at bruge til gavn for os selv og til at skabe muligheder for andre.

Det springende punkt kan altså være, hvorvidt vi handler på den information, vi modtager. Det handler om tillid – tillid til os selv, at vi kan fornemme energien og værdien i informationerne fra vores indre vejledning. Og med indre vejledning menes, at den opleves igennem vores fysiske krop og dens sanseredskaber.

At være et oplyst menneske betyder blot, at man hviler så meget i sig selv, at energien stråler klart omkring personen, og at personen derved åbner sig for at modtage og forstå viden og informationer, som kan komme langt udefra universet. Vil det så sige, at informationer er udefra kommende?

Nej. Vi er alle en del af universet, og det betyder, at vi også på forskellige niveauer rummer alle frekvenser i universet. Det handler om, at der er så meget klarhed i personen, at man begynder at ”høre” ~lytte til flere eller andre frekvenser i den fysiske krop end vi normalt har beskæftiget sig med. Og her kommer interessefelterne ind. Vi er alle fra starten af påvirket af vores sjæl, af vores karma, af den nedarvede karma, som den fysiske krop rummer. Derfor er ethvert menneske unikt, og det er af stor betydning, at vi hver især forsøger at udleve netop de evner, frekvenser, som vi rummer. Og det kræver, at vi åbner os for at høre selv de svageste impulser igennem vores krop.

For mange mennesker kan det rumme stor modstand, for det kan opleves på mange forskellige måder. Nogle vil opleve det som smerte eller ubehag, andre som lyksalighed. Nogle vil have angst for det nye”, selv om det hele tiden har været til stede i den fysiske krop.

Angsten er et levn fra det instinktive lag, som handler om overlevelse. Igennem århundrede eller måske igennem årtusinder har livet handlet om at overleve, og i den sammenhæng har der ikke været så stort felt til rådighed for udvikling af bevidsthed og kommunikation af de svageste impulser, som ligger på de højere frekvenser.

Men vi er nu nået til et niveau, hvor denne udvikling er ved at tage fart, og der er langt bedre mulighed for at denne udvikling kan mærkes og bære frugt for den enkelte – til gavn og glæde for hele universet. Når man begynder at erkende sig selv som et udtryk for hele universet, og indser at alt hvad man ser udenfor sig selv, blot er en refleksion af, hvad vi rummer indeni, kan arbejdet for alvor begynde. Og arbejdet hedder udvikling, en fortløbende, skabende og kreativ proces, som giver absolut glæde og mening i den enkelte.

Share