26.07.15 Elohim

Vi er Elohim, vi er en del af den store kreative skaberkraft, som skaber uendeligt i universerne, og som kommer fra et sted på den anden side af galakserne. Vi er skabere på det fysiske og det æteriske plan, samt nogle planer, der er nødvendige for at en verden som jeres kan fungere, kan blive levende og selv udvikle sig videre. Vores energi har været med siden ”den store skabelse” – en begivenhed som opstod i en sprække i universet. Vi skaber med bevidsthed, viden og med kærlighed.

Når vi arbejder, er vi i stand til at trække energier til vores arbejdsfelt fra hele det univers, hvor vi befinder os i den periode. Vi er ikke begrænset til at skabe kun af de materialer, der har samlet sig det sted i universet. De materialer, som samler sig over tid i universet, er de grundbyggesten, som vi selvfølgelig anvender i skabelsesprocessen. Ja, de er samlet af de uendelige muligheder, og de er medvirkende til, at hver eneste planet bliver unik, får helt sit eget udtryk af energi og bevidsthed.

Vi er på en evig skabelsesrejse igennem universerne, hvor vi følger udviklingen og har øje for de muligheder for liv, som opstår. Med et billede fra jeres verden kan man sige, at vi er Universets gartnere. Vi ser, at et nyt ”bed”, en ny planet, har vi evner, der kan visualisere og forme til netop det ypperste, der kan skabes på dette sted. Vores gruppe består af 7 energier, som tilsammen har kraft ~magt til at skabe mulighed for liv og derefter sætte en proces i gang, som vil udvikle sig yderligere og selv blive i stand til at skabe.

Når vi har sætter en proces i gang, er det en proces på mange niveauer. En måde at beskrive vores arbejde er, at vi på en måde lader vores energier ”smelte sammen”, således at vi alle har et billede af det samlede projekt, samtidig med, at hver af os er fuldt bevidst om sin egen energi og potentiale for at skabe liv. Vores fælles energi er nødvendig for at skabe liv. Hver af os kan skabe noget liv, men den fælles energi er så meget stærkere, at vi forstår, at det er i samarbejdet, at den selvsupplerende udvikling bliver skabt.

Med vores energi omslutter vi vores nye projekt, og når vores bevidsthed har ”gennemlyst” objektet, fungerer vi som en fællesenergi, der har viden og overblik, som ved lige præcis, hvilken form dette projekt skal have, hvilke funktioner i universet den vil tjene, og hvordan vi griber dette an. Derefter sætter vi de store energier ind, og planeten bliver formet, ”æltet”, så de mest optimale materialer kommer til at befinde sig på overfladen. Er der væsentlige mangler, sender vi bud efter dem fra universet, hvorfra vi kan – ”suge” dem hertil. Vores arbejde er også at have opmærksomhed på det kvadrat af universet, hvor projektet befinder sig, -at have bevidsthed om, hvilke andre planeter og energier, som påvirker her, og hvordan dette projekt vil påvirke sine omgivelser. Endelig må vi også have opmærksomhed og bevidsthed på den gennemtrængning, der vil ske herfra og igennem andre universer, med gensidig påvirkning uendelig langt herfra.

Skaber vi noget her, har det konsekvenser andre steder.

På en måde kan man sige, at projekts masse bliver ”flydende” under processen, inden den finder sin form. Når projektet, formen er klar, bruger vi vores skaberkraft til at sætte belivnings-processen i gang. I denne proces er vi stadig en fællesbevidst form, og her forbinder vi os med Kilden, den store kreative skaberkraft, for at få tilført det livgivende element, der med tiden vil få dette projekt til at blomstre og skabe selv. Dette er en proces, der i menneske-år tager meget lang tid, og det er en usikker proces, som kan udvikle sig i mange retninger. Men ved vores forenede kræfter i skabelsesprocessen, er der stor sandsynlighed for det mest optimale udkomme.

Når dette er afsluttet, slipper vi den fælles struktur og er igen hver vores syvende del af energien, Elohim. Vores arbejde her er afsluttet for nu, og vi rejser videre mod vores næste projekt.

Med lange mellemrum vil vores vej atter føre os forbi alle vores projekter, og så kan vi se resultaterne af vores skaberprojekter – se hvordan den energi, vi startede, har udviklet sig. Kan vi se, at der er mulighed for yderligere hjælp for at bringe energi og bevidsthed til et nyt stade, kan det ske, at vi igen samler os omkring en planet for at hjælpe til et nyt udviklingstrin.

Vores ”liv” er lys, kraft, kærlighed og skabelse. Vi er.

Share