03.03.15 Næring og ernæring

Ernæring:

  • Fysisk
  • Æterisk
  • Spirituel

Når en sjæl kommer til den Jordiske dimension for at opleve, hvad det vil sige at være fysisk i en fysisk verden, går vejen gennem en fysisk proces, hvorunder der er fokus på det fysiske, det æteriske og det spirituelle.

For at processen kan lykkes, må alle tre elementer være til stede i en form for balance.

Der skal fysisk materiale tilstede for at en befrugtning kan finde sted, men for at det kan være levende, skal der også være æterisk energi, og den energi, som sætter processen i gang er den spirituelle energi eller ånd, som giver projektet liv.

Som mennesker i den fysiske virkelighed, der findes i dag, tager mennesker fysisk ernæring til sig for at vedligeholde og opretholde den fysiske krop, som giver sjælen mulighed for at erfare og lære. Hvis der ikke er kontakt til æterisk og spirituel næring, vil den fysiske krop på et tidspunkt gå til grunde.

Igennem de forskellige faser af livet, vil der ofte være fokus på enkelte af de tre elementer. Efter fødslen og i de år, hvor kroppen vokser meget, er der fokus på meget af den fysiske ernæring, der virker som byggesten ind i den fysiske dimension. Kvaliteten af de produkter, som bliver indtaget, har større betydning, end vi måske har gjort os klart.

Når et barn bliver født, ernæres det af modermælk, som dels er et fysisk fænomen, men som også har en æterisk vibration og gives af kærlighed, som udtryk for den spirituelle kraft. Her er de tre elementer til stede i så balanceret tilstand, som muligt efter omstændighederne, hvor barnet er kommet til.

Senere ernæres vi af fast føde, som er vokset, dyrket groet i den fysiske dimension. For at dette kan ske, er den æteriske energi en del af processen. Men efter høsten af føden, ophører tilstrømningen af æterisk energi til føden, og den ”siver” eller forsvinder hurtigt fra føden igen.

Derfor er det vigtigt at spise så frisk mad, som muligt, for at have så meget æterisk vibration i sin krop som muligt.

Æterisk næring får vi også ved at være meget i naturen, som er et stort æterisk skatkammer, som er til rådighed for os alle.

Den spirituelle næring eller ”ånd” bor også i os, men i løbet af vores liv, vægter vi den på mange forskellige niveauer – alt efter, hvor den fysiske krops fokuspunkt, bevidsthedsniveau og oplevelsestrang befinder sig. Men det er helt klart, at uden den æteriske og den spirituelle næring, går vores kroppe, som er bolig for sjælen, til grunde.

Hvis vi er i stand til at skabe en balance mellem næring på alle tre planer: det fysiske, det æteriske og det spirituelle, vil vores krop have en iboende balance, som grundlag for oplevelser i den fysiske dimension.

Når kroppen skal opleve her kommer der også andre faktorer på banen – følelser, tanker, oplevelser, som skal bearbejdes. Derfor er det ikke uvæsentligt, hvordan vi ernærer vores krop, så den er bedst egnet til at håndtere de oplevelser og erfaringer, som vi kommer ud for.

Er man som barn ikke blevet næret efter den fysiske-æteriske-spirituelle balance, vil man være mere sårbar i sit liv, hvilket igen vil give sjælen andre oplevelser. Man vil også have sværere ved selv at skabe den rette balance i næringen og ligeledes at give den videre til sit afkom.

Min oplevelse omkring ernæring her på Jorden er, at vi har i meget lang tid haft stor fokus på den fysiske ernæring, hvad den skal indeholde af næringsstoffer, vitaminer og mineraler mm.

Men denne periode er så småt ved at klinge af. Man har i en del år allerede eksperimenteret med at lave kunstig ernæring, kunstige mineraler og vitaminer, men man har ingen forståelse for, at de derved kommer til at mangle den æteriske og spirituelle dimension.

Næste trin på udviklingsstigen vil måske være, at vi som ”menneskekroppe” bliver i stand til at optage næring gennem det æteriske – det vil sige, at vi ikke længere behøver at dyrke vores mad eller slå dyr ihjel for at blive næret. Kroppen vil kunne ernære sig selv gennem det æteriske/spirituelle felt. Men det vil være et stort skridt for mange, da man slet ikke kan forestille sig, at vores krop kan eksistere uden at indtage fysisk føde.

I sidste instans vil kroppen udelukkende klare sig med spirituel næring. Så vil vi kunne eksistere i den fysiske dimension i åndelig form, når vi har gennemlevet denne udvikling omkring eksistens i den fysiske dimension fra meget fysisk ernæring til æterisk og siden spirituel ernæring. Man kan sige, at vi samler trådene og spinder det til én kraftig tråd, hvor den spirituelle er det, som binder det hele sammen.

For mange år siden læste jeg en bog af Arthur C. Clark: Ud af barndommen. Den beskriver faktisk denne udvikling, set ud fra hvor verden var dengang. Meget tankevækkende.

Share