10.09.15 Flygtningestrømme

It has started…

Det starter altid i det små, i det nærmest usynlige, men langsomt begynder bølgen at rulle, forandringerne er på vej, endnu skjult for de fleste.

Men pludselig bliver bevægelsen meget synlig, og en uro, en længsel efter forandring breder sig på jorden.

Det starter med den enkelte – det kan være udløst på flere niveauer: på det menneskelige plan med en utilfredshed, en uro, længsel efter en ny og bedre verden, nye og bedre livsbetingelser, en åndelig søgen. Udløsende faktor kan også være på baggrund af naturkatastrofer, for når kloden er på vej til en forvandling og et løft til en højere vibration/ bevidsthed, er naturen også en del af det store billede. Vi lever omgivet af energi på ufattelig mange niveauer, og de fleste af os er hverken bevidste eller synlige for os – alligevel er vi påvirkede af dem.

For tiden er der fokus på de store flygtningestrømme, der bevæger sig og skyller ind over store landområder. For den menneskelige bevidsthed ser det helt uoverskueligt ud  –  i første omgang blot som en pestilens, fordi noget der var – set fra vores synspunkt – i balance, nu bliver påvirket af udefra kommende begivenheder og andres ønsker om forandring. Det rykker ved hele vores verdensbillede, vores værdier, og der kommer fokus på den enkeltes villighed til en forandring, som man måske ikke selv har ønsket eller skabt.

Set fra et meget overordnet perspektiv står det klart, at for at dette energimæssige og spirituelle løft kan finde sted, må en vis procentdel af jordens befolkning give slip på deres identitet og være villig til at bevæge sig ud i det ukendte. Det er som at blive revet med af en flodbølge: nogle formår at drive med strømmen, andre klarer sig ved at svømme eller klamre sig til en planke, mens der er andre, som bukker under og drukner undervejs. Men udviklingen kan ikke standses.

Naturen er ikke sentimental, den ved, at for at der kan ske forandring, er der noget, der vil forgå. Der fødes hvert år nye dyrebørn, men ikke alle overlever. Det er det samme princip, der gælder her. Tilfældigheder og de uendelige muligheders lov gælder også her.

Jordens opstigning til næste fase er i gang. Det hersker der ingen tvivl omkring. Men for os mennesker, der gerne vil have et fast mål at rette vores opmærksomhed imod, er det en stor udfordring. Vi er alle glade, når vi kan mærke faste rammer, når vi føler at vi har styr på det hele, og når vi har det, som vi ønsker. Men denne mulighed bliver taget fra os i denne fase. Det eneste vi kan være sikre på, er at vi aldrig ved, hvad det næste skridt vil bringe, og at vi må forholde os til hvad der sker hver eneste dag. Og i den forbindelse vil det være vigtigt, at vi begynder at tænke meget mere globalt (og universelt) – ikke så meget hvad der er godt for den enkelte, men hvad der er godt for, at så mange som muligt kan komme igennem denne transformationsfase.

Det er en stor udfordring for alle, at det samfund, vi har bygget op igennem århundreder, nu begynder at smuldre og nedbrydes. Vi kan bygge forter og dæmninger, forsøge at standse den nye udvikling, men det er ikke muligt. Bevægelsen vil brede sig til hele verden over de kommende år, og vi vil se mange skæbner udspille sig på verdensplan.

Først når vi begynder at tænke og handle fra hjertet og ud fra en ny fælles bevidsthed vil der begynde at vise sig en ny verdensorden. Processen vil tage tid, måske 3-400 år, inden der atter er stabilitet og balance. Set fra det enkelte menneske er det en helt uoverskuelig fremtid, vi går i møde. Set fra Universet er det en meget glædelig begivenhed, som giver genklang og bringer fornyelsens kraft ud i de fjerneste afkroge af universerne.

Det handler om energi – at vi på vores lille planet er i stand til at skabe og bringe nyt liv og nye muligheder ud til steder og dimensioner, som vi ikke er bevidste om, kræver, at vi begynder at forholde os til, at ”vores verden” er langt større og langt mere nuanceret, end vi med vores menneskelige hjerne og ego kan forholde os til. Når vi begynder at forstå, hvor lidt der skal til for at hjælpe nye muligheder i gang, begynde at forstå vores andel i skabelsen af universet, så vil vi finde en mere ydmyg tilgang til vores liv, og vi vil blive i stand til at skabe i kærlighed og ikke ud fra begær eller personlig vinding. Først da vil den nye verden for alvor blive synlig for os alle.

Lige nu er der ved at blive skabt et nyt energetisk netværk omkring Jorden. Det er højvibrerende og for mig ser det ud som et hvidt iriserende, lysende net, skabt af energi og bevidsthed. Det er skabt af mange hjælpere, fra Jorden og udefra, med højere bevidsthed, som er i stand til at bruge universets byggesten på forskellige planer. Dette netværk er med til at understøtte de forandringer, som finder sted over hele jorden lige nu. Jo længere processen skrider frem, jo tættere vil netværket blive, indtil det til sidst vil danne en hel ”boble” – en ny form for aura omkring Jorden. Når det sker, er processen afsluttet, og en ny fase i Jordens historie vil begynde. For energi står aldrig stille – der er altid bevægelse, altid forandring.

Kun sjældent er der så store bevægelser i gang, som vi oplever lige nu. Lad os møde den med kærlighedens kraft i vore hjerter og lad os bruge vores kreativitet til at fremme processen – føle vores andel i den store universelle fornyelse.

Share