Malekurser

maleriPå kurserne arbejdes der individuelt og kollektivt med intuitivt maleri, hvor meditation og fordybelse bringer dig i kontakt med dine kreative kilder, og du får vejledning i, hvordan du kan arbejde videre på egen hånd derhjemme.

Der arbejdes med forskellige materialer og teknikker, da det er meget individuelt, hvorledes lyst og livsglæde folder sig ud for den enkelte.

male

Kursusdagene er enkeltstående maledage, som ligger i blokke med to maledage efter hinanden. Man kan tilmelde sig én eller flere maledage efter eget ønske. Men det giver flere muligheder at være på kursus to dage efter hinanden.

På kurserne vil vi arbejde med at blande farver og anvende forskellige materialer. Gennem vores kreative kanaler vil vi lade os inspirere til at gå ud over egne grænser, skabe nye farver, farvesammensætninger, nye mønstre og billeder, der afspejler den tid, det samfund og den energi, vi hver især lever i.

Din sensitivitet bliver skærpet, og i denne proces vil du udfolde nye sider af dit kreative potentiale og derved skabe ny inspiration, kraft og energi til dit liv.

Oplev en helt ny måde at arbejde med kreativitet, farver og inspiration på, hvor din originalitet skaber vækst og fornyelse både for dig selv og for andre.

 • På sådant et kursus må du male2overgive dig til farvernes kraft og energi.
 • Et anderledes malekursus, hvor du kommer hjem, fyldt med inspiration og nye idéer til dit liv.
 • Du får en personlig meditation som hjælp til dit kreative arbejde.>
 • På kurset kan du lade farverne og kreativiteten strømme – og mærke hvordan din kreativitet arbejder individuelt og som del af en gruppe.
 • Der arbejdes i en vekselvirkning mellem at arbejde i sin personlige maleproces og at være del af en konkret kollektiv maleproces med de personer, som er til stede.

Er I flere, som er interesserede i at få jeres “eget” kursus, kan I kontakte mig og høre om der kan blive plads i kalenderen til et ekstra kursus.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at kunne deltage.

Kreativitet er mere end blot at male

TroldesøenDet handler om:

 • at lade sig inspirere
 • at udtrykke sine følelser
 • at mærke sin sensitivitet
 • at udfolde sit potentiale
 • at få nye idéer
 • at bryde grænser
 • at slippe forestillinger
 • at skabe nyt

Den skabende proces er det vigtigste – ikke resultatet

Giv slip på de forestillinger du måtte have om:

 • at du ikke kan male
 • hvordan det skal se ud.
 • hvad andre mon synes om det
 • det kan give dig anerkendelse
 • Slip tanker om hvad du vil med billedet.
 • Mærk i stedet hvad billedet gerne vil have dig til at gøre.
 • Fortsæt denne kommunikation med dit billede og med at male – male over – sætte ind – fylde ud osv….indtil du kan mærke kærligheden flyder mellem dig og dit billede.
 • Billedet bestemmer, hvornår det er færdigt, og du mærker dette i dit hjerte.

Vær klar over

 •  at du er et enestående og fantastisk væsen
 •  at du er fyldt med kraft og energi
 •  at du rummer en rigdom af følelser
 •  at du er i stand til at sanse og fornemme energi omkring dig
 •  at du har evnen til at tale farvernes sprog
 •  at dine evner er en gave til andre mennesker på denne Jord
 •  at du er en uundværlig brik i helheden og
 •  at med din individualitet skaber du noget som er helt unikt.

At male er et samarbejde mellem

 •  din bevidsthed
 •  dine følelser
 •  dine sanser
 •  din fysiske krop
 •  dit ubevidste
 •  din inspiration
 •  din spiritualitet og
 •  din livsenergi

Alting hænger sammen. Er der et sted i dit liv, hvor energien ikke flyder, så begrænser det dig på andre områder indtil du får løst problemstillingen. Når man maler, er energien i bevægelse, og eventuelle vanskeligheder er nemmere at transformere.

Når man arbejder på et sådant kursus har man både med sin egen og gruppens energi til rådighed.

Praktiske oplysninger

Malekurserne afholdes i kursusbygningen Lyngvej 16, 8660 Skanderborg.

Medbring: Maletøj, indendørs fodtøj, madpakke og godt humør.

Tilmelding: til Birgitte Meinert på tlf. 28 38 15 81eller på min e-mail:

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.

Hop til toppen

Share